strona główna menu
Animatorzy zdarzeń, współpracownicy

   W latach 1982-85 Strych funkcjonował na okrągło, na jego peryferiach zorganizowano do 1987r wiele ważnych imprez, plenerów, " pielgrzymek", " kolęd"... itp. Coraz liczniejszy zespół ludzi skupiony wokół wyznawanych w tym środowisku idei i programów był jednocześnie grupą twórców i tworzywem/ vide np "Kolekcja prywatna" Z. Rytki/, publicznością i organizatorem inicjującym zdarzenia. Szczególnie aktywni animatorzy zdarzeń byli najczęściej opiekunami różnych miejsc związanych z " Kulturą Zrzuty" , choć nie tylko.
   Najważniejsi to:
   - grupa związana ze Strychem. Na co dzień , od samego początku: Marek Janiak, Włodzimierz Adamiak, Jacek Jóźwiak, Tomasz Snopkiewicz, Makary Wielogórski , Zbigniew Bińczyk , Wojtek Saloni, a od 1983r- Zofia Łuczko. Okazjonalnie, bo zdalnie - Jacek Kryszkowski, Adam Rzepecki, Andrzej Kwietniewski. Aktywnie przy organizowaniu festiwali Nieme Kino I i II- Józef Robakowski.
   - Zbigniew Bińczyk to plenery w Teofilowie k. Spały , przy współpracy ekipy ze Strychu i Jacka Kryszkowskiego.
   - imprezy i spotkania w Warszawie to przede wszystkim aktywność Jacka Kryszkowskiego / Urodziny w Łaźni Miejskiej, spotkanie w Stodole, spotkanie z Gruppą na Strychu, festiwal Tanga w Dziekance ...itp/
   - imprezy krakowskie- Adam Rzepecki i Grzegorz Zygier / " 7 dni na stworzenie świata", " Pozdrawiamy urzędników sztuki", " Stypa w Mandali".../
   - Andrzej Kwietniewski - spotkania w Domaszkowie, festiwal "Sztuki Potrzebnej" BWA w Kłodzku.
   - Marek Grygiel to otwarte podwoje Małej Galerii w Warszawie dla wszystkich twórców związanych z Kulturą Zrzuty.
   - Adam Klimczak, Jerzy Grzegorski to łódzka Galeria Wschodnia , działająca od 1985r.
   - Zofia Łuczko to epizod z Galerią- Świetlicą " U Zofii" w Łodzi.
   - Ewa Hornik to imprezy w BWA w Gorzowie Wielkopolskim.
   - Ewa Kowalska, Andrzej Ciesielski , Zdzisław Pacholski i inni, związani z ruchem artystycznym w Koszalinie, to organizatorzy Kolędy Artystycznej " Bez Hasła"
   - Andrzej Mroczek i BWA w Lublinie , jedna z niewielu państwowych instytucji tolerowana i szanowana przez niezależne środowiska art., organizator spotkania "Nurt intelektualny w sztuce polskiej po II Wojnie Światowej"
   - pielgrzymka artystyczna- Łodź 1983 to Józef Robakowski, Antoni Mikołajczyk, Ryszard Waśko.
   - Jerzy Ryba- jako wiceminister kultury i sztuki w rządzie T. Mazowieckiego wsparł finansowo ostatni plener w Teofilowie 1990r.
Ewa Kowalska
Nieme kino 1, Strych, fot. M.JaniakMarek Grygiel
Dolne zdjęcie - z Jerzym Buszą, fot. W.Ropiecki

Zofia Łuczko
Fot. M.Janiak

Adam Klimczak
Teofilów 87, fot.A.Świetlik

Jacek Kryszkowski (z Zofią Ł i E.K.)
Łódź 1987, fot. M.Malinowski

Zbigniew Bińczyk (z J.Kryszkowskim, J.Gawronem i Zofią Ł.)
Teofilów 1987, fot. M.Malinowski

Jerzy Ryba (z lewej Z.Rytka)
Teofilów 1990, fot. Z.Rytka

Ewa Hornik (obok: A.Wielogórski, Z.Bińczyk, D.Kędziora)
Teofilów 1983, fot.A.Świetlik

Andrzej Mroczek (z prawej A.Partum)
Nieme kino 1, Strych, fot. A.Świetlik

Grzegorz Zygier
Teofilów 1987, fot.A.Świetlik

Włodzimierz Adamiak
Teofilów 1987, fot.A.Świetlik

Marek Grygiel, Jacek Kryszkowski
Mała Galeria, fot. K.Wojciechowski.

Andrzej Ciesielski
Teofilów 1987, fot. A. Świetlik

Józef Robakowski
Nieme Kino II, Strych 1984, fot. Z.Rytka