strona główna menu
Dokumentaliści


- Andrzej Świetlik - fotografieAndrzej Świetlik fotografujący Zbyszka Liberę. Teofilów 90.
foto. Z. Rytka- Zygmunt Rytka - fotografieWystawa dokumentalnych fotografii pt. "Kolekcja prywatna"
Z. Rytki na plenerze w Teofilowie 87
foto. A. Świetlik- Witold Krymarys- zapis video, zdjęcia

W. Krymarys realizuje zapis video . Teofilów 85
foto Z. Rytka- Andrzej Wielogórski / Makary/ , Marek Janiak, Adam Rzepecki, Tomasz Snopkiewicz, Jacek Jóźwiak, Andrzej Kwietniewski, Zofia Łuczko - zdjęcia

- Mikołaj Malinowski / Miken/- zdjęcia

Wybrane zdjęcia z obszernej dokumentacji fotograficznej pleneru w Teofilowie 87 autorstwa M. Malinowskiego- Grzegorz Zygier- zdjęcia

Zdjęcia G. Zygiera
u góry - Aukcja zorganizowana przez Jacka Kryszkowskiego
w Akademii Ruchu - CSW Warszawa
u dołu- aukcja dzieł sztuki w Małej Galerii
prowadzona przez A. Rzepeckiego i J. Kryszkowskiego- Józef Robakowski - zapis kamerą filmową, zapis video, fotografiaKolęda Artystyczna "Bez Hasła" w Koszalinie 1984.
Józef Robakowski z kamerą filmową, foto M. Janiak- Zofia Łuczko -zapis długopisem

Kolęda Artystyczna " Bez Hasła" - Koszalin 1984
U góry - Koło dyskusyjne przy stole. Od lewej siedzą A. Sulima-Suryn, Z. Bińczyk, J. Jóźwiak, T. Snopkiewicz, J. Kryszkowski, Zofia Ł. oraz M. Janiak robiący foto.
poniżej- zestaw złotych myśli latających nad stołem zebranych na kartce przez Zofię Ł. /Brak obycia kronikarskiego u młodej Zofii spowodował brak przypisania poszczególnych myśli ich autorom. Ale może to i lepiej.../
Zapis dyskusji z kawiarni Agawa w Łodzi k. Strychu, listopad 1984


- Zbigniew Libera - otrzymaną w spadku po wujku z USA kamerą VHS zarejestrował plener w Teofilowie / " Kultura Zrzuty- Teofilów 87 i 90"/ oraz autorskie realizacje innych twórców / zapis " Ćwiczeń Wyzwalających" M.Janiaka /


Zbigniew Libera i jego kamera, Teofilów 87
foto Z. Rytka


- Marek Grygiel - zdjęciaJ. Kryszkowski, G. Zygier, Marek Grygiel w Małej Galerii w Warszawie na Pl. Zamkowym
Wystawa G.Zygiera "Perfo.racje", fot. Ela Zygier