strona główna menu
Istotny świderek


   Na koniec, który znajduje się w środku, sprawy istotne:
   Strona "kultura zrzuty.pl" powstała przy zaangażowaniu środków prywatnych i energii uczestników Kultury Zrzuty. Zawiera materiały, prace, pamiątki pochodzące ze zbiorów: Marka Janiaka, Adama Rzepeckiego, Andrzeja " Makarego" Wielogórskiego, Andrzeja Świetlika, Andrzeja Kwietniewskiego, Zofii Łuczko, Grzegorza Zygiera, Zygmunta Rytki, Włodzimierza Adamiaka, Zbigniewa Libery, Ewy Nowina- Sroczyńskiej, Marka Grygla, Tomasza Snopkiewicza, Jacka Jóźwiaka, Wacława Ropieckiego, Jolanty Ciesielskiej, Daniela Muzyczuka, Mikołaja " Mikena" Malinowskiego.
   Strona przeznaczona jest do celów dokumentacji , edukacyjnych, jako materiał do prowadzenia prac badawczych. Nie będzie zawierała płatnych materiałów reklamowych
   Wszelkie prawa autorskie majątkowe zależne i pochodne pozostają w całości przy autorach poszczególnych prac, zdjęć, tekstów itp. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie pojedynczych materiałów oraz strony jako całości jest zabronione.
   Zawartość strony będzie rozszerzana i uzupełniana w miarę pojawiania się kolejnych materiałów dotyczących Kultury Zrzuty i pochodzących z lat 1981- 87.

   Wszelkie uwagi, zgłoszenia zamiaru zakupu prac lub organizowania wystaw należy zgłaszać do moderatora i opiekuna strony na adres: zofia.luczko@poczta.onet.pl. Będą one każdorazowo przekazywane do autorów i właścicieli prac.
   autorzy strony:
   - projekt graficzny- Zofia Łuczko
   - opracowanie merytoryczne: Zofia Łuczko przy współpracy z osobami wymienionymi powyżej
   - opracowanie techniczne- praca z komputerem: Sławomir Wilk / kino Charlie , Łódź/
   - współpraca organizacyjna - Sławomir Fijałkowski / kino Charlie, Łódź/

   Wszystkim zaangażowanym w projekt osobom serdecznie dziękuję,

Z. Łuczko            

Zofia Łuczko
Sławomir Fijałkowski
Paweł Fijałkowski