strona główna menu miejsca
Miejsca - Domaszków

   Andrzej Kwietniewski /Łódź Kaliska/ neustannie zdumiewał świat i kolejne żony coraz ciekawszymi pomysłami, jak zostać bogatym człowiekiem.
   Gdy opuścił Łódź i postanowił zostać artystą - rolnikiem, nie przypuszczał, że będzie to takie trudne. Przede wszystkim dlatego, że lubił wstawać o 12.00 w południe. Podjął wyzwanie, zmierzył się z naturą (głównie swoją). Zasadził ziemniaki, do zbioru zatrudnił miejscowych wieśniaków, którzy większość zbiorów zanieśli do swoich domów. Brukselkę zjadły króliki sąsiada. Kury uciekły, bo ich nie karmił i zapomniał ogrodzić podwórko. Jako tako udawała się hodowla krów. Jednak z powodu codziennego udoju nie mógł jeździć do Łodzi na zebrania Łodzi Kaliskiej i Kultury Zrzuty - zatem koledzy często odwiedzali uroczy Domaszków i okolice. W tych pięknych miejscach powstało wiele filmów /Kwietniewski i Ropiecki, Łodź Kaliska/ oraz projektów prac , tekstów itp.

A. Rzepecki , M. Janiak w marynarce wojennej , A. Świetlik
fot. A. Kwietniewski


A. Kwietniewski, fot. M. JaniakA. Rzepecki, fot. A.Wielogórski

Od lewej: Kaja Lewandowska, Zofia Łuczko, Anna Świetlik i Kuba Świetlik, Andrzej Makary Wielogórski, Andrzej Świetlik, Marek Janiak, Adam Rzepecki /leży/ i Andrzej Kwietniewski /w kostiumie zboczeńca/