strona główna menu miejsca
Miejsca - Mała Galeria

   Galeria Związku Fotografików na Placu Zamkowym w Warszawie.
   Rzeczywiście mała powierzchniowo, wielka poprzez artystyczną ofertę proponowaną od 1983r przez Marka Grygiela. Oprócz fotografii można było zobaczyć tam autorskie wystąpienia / J. Truszkowski. J. Bałdyga/ i prezentacje video. W Małej Galerii miała miejsce ważna wystawa Łodzi Kaliskiej z akcją "Pojazd"/1984r/. Także indywidualna wystawa A. Rzepeckiego czy głośne wydarzenie " Pozbędziemy się dzieł sztuki światowej i rodzimej"- aukcja przeprowadzona przez A. Rzepeckiego i J. Kryszkowskiego.
   Marek Grygiel był częstym gościem imprez organizowanych na Strychu w Łodzi oraz plenerów w Teofilowie. Posiada bogatą dokumentację fotograficzną zdarzeń artystycznych Kultury Zrzuty.

"Kolekcja I" - fotografia uczestników wystawy w Małej Galerii . 8.12.1987r
fot. archiwum Małej Galerii


Wejście Do Małej Galerii, fot. M. Grygiel

E.K, Jacek Kryszkowski, Adam Rzepecki przed Małą Galerią.
Aukcja "Pozbędziemy się dzieł sztuki ..."