strona główna menu wydarzenia
Wydarzenia, imprezy artystyczne

pre- Kultura Zrzuty- wydarzenia i spotkania artystyczne z licznym udziałem późniejszych twórców Kultury Zrzuty ,zaistniałe przed wprowadzeniem stanu wojennego, w czasie których ujawniły się już postawy artystyczne tak charakterystyczne później dla zjawiska K. Z.: kontestujące ówczesny układ neoawangardy czy też traktujące rozmaite ciekawe i absurdalne zdarzenia " z życia wzięte " jako wypowiedź artystyczną:
1981

10 -17 maj 1981- Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej.
" Siedem dni na stworzenie świata"
,
W ramach imprezy " Manifestacje, performance " organizowanej przez Wojciecha Sztabę, Artura Tajbera, Władysława Kaźmierczaka przeprowadzono siedmiodniową akcję, której częścią był performance " Upadek Zupełny" / Kraków, Rynek Główny/. Ideę współbycia i współtworzenia realizowali: grupa Łódź Kaliska/ Janiak, Kwietniewski, Świetlik, Rzepecki/, grupa Urząd Miasta / Adamiak, Bińczyk, Janiak/ oraz Gruszka Herron, Jerzy Frączek, Iwona Lemke.
" Siedem dni..." było multihappeningiem trwającym przez 7 dni i składającym się z mnóstwa drobnych zdarzeń i wielkiej ilości gestów w przestrzeni Krakowa, z których próbowano wykreować własny świat sztuki. "Permanentną zabawę" rejestrowano na zdjęciach i taśmie filmowej.Instrukcja stwarzania świata

Z. Bińczyk jako " Człowiek Cyrkiel" fot. A. Świetlik"Upadek Zupełny" Na Rynku Krakowskim fot. Anna ŚwietlikHasła wypisane na murze podwórka goszczącego " 7 dni..." fot. A. Świetlik

M. Janiak, w tle hasła A. Rzepeckiego i M. Janiaka
fot. A.Świetlik


3-17 września 1981- plener artystyczny Osieki 1981.
Było to 19 Spotkanie Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki pod hasłem:
" Rytm sztuki, rytm czasu , rytm pokoju."
organizatorzy: Rada Artystyczna 19 Spotkań / I. Bogdanowicz, A. Ciesielski, J.Fabich, E. Motkowicz, W. Szostało, M. Wawryn, Z. Wujek/
Udział wzięło 48 artystów i teoretyków, wśród nich ci, których spotkamy wkrótce na wydarzeniach firmowanych przez Kulturę Zrzuty: m. innymi J. Robakowski, Łódź Kaliska, J. Świdziński, A. Paruzel, T. Snopkiewicz, J . Jóźwiak, E. Hornik, A. Ciesielski, A. Dudek-Durer, J. Dobkowski, , A. Partum, Z. Bińczyk.

Łódź Kaliska po raz pierwszy tak intensywnie i bezlitośnie zaatakowała przedstawicieli sztuki neoawangardowej lat 70-tych swymi wystąpieniami i realizacjami : to tu pojawia się wielki transparent oraz rozrzucone po ośrodku plakaciki z napisem " Świątynia Sztuki Żenującej". Na budynkach namalowano hasła: " Pozdrawiamy Urzędników sztuki" , " Od dzisiaj udaję artystę", " Jestem prymitywem sztuki aktualnej", wykonany jest z folii ogrodniczej
" Przezroczysty Namiot Kultury i Sztuki", ma miejsce akcja " Huj Artysty" i odczyt " Sztuki bez sensu". Podejmowane są działania interwencyjne w stosunku do wystąpień innych artystów : w trakcie działania artystycznego pt " Pranie " Marii Pinińskiej -Bereś Janiak powiesił obok płócien rozwieszanych przez artystkę swoją brudną podkoszulkę , a Rzepecki podrzucał do wanny z wodą spocone prześcieradła z łóżek członków Ł. K.A. Rzepecki prasuje płótno przeznaczone na transparent z napisem "Świątynia Sztuki Żenującej", fot. M. Janiak"Przezroczysty namiot Sztuki" fot. M. Janiak

Uczestnicy pleneru : Ewa Hornik, Andrzej Partum, Józef Robakowski, Antoni Mikołajczyk, Marek Janiak, Jacek Jóźwiak , Andrzej Kwietniewski, Tomasz Snopkiewicz i inniŁódź Kaliska. Montaż transparentu "Świątynia Sztuki Żenującej", fot. A. Wielogórski

M. Janiak przy pracy. fot. A. Świetlik

27 listopad 1981 , Łódź , wystawa " FALOCHRON- Sztuka Polska 1970- 80" w ramach pierwszej " Konstrukcji w procesie" . " Konstrukcja ..." była wielką , międzynarodową wystawą stworzoną przede wszystkim przez Ryszarda Waśkę i zorganizowaną pod patronatem " Solidarności" przez tzw. Grupę Pracy z Komitetu Odnowy Uczelni, reformatorskiego ruchu dążącego do fundamentalnych zmian w łódzkiej Filmówce. W tej grupie znalazło się wiele osób z Wydziału Operatorskiego współtworzących później Kulturę Zrzuty- a przede wszystkim Jacek Jóźwiak i Tomasz Snopkiewicz. " Konstrukcji... " towarzyszyła duża wystawa aktualnej sztuki polskiej pod nazwą " Falochron", której autorem był Antoni Mikołajczyk. Z kolei na wystawie " Falochron" oraz w wydanym po niej wydawnictwie pt" Fabryka" spotykamy już bardzo szerokie grono twórców z późniejszej K. Z. / Jóźwiak, Snopkiewicz, Janiak, Kwietniewski, Lemke, Konart, Rzepecki, Różycki, Ropiecki, Kwiek i inni/
Pokazano m . innymi: kanciapę Łodzi Kaliskiej zatytułowaną " Artystom Wysokiej Sztuki wstęp wzbroniony", akcję Ł.K pt" Kłódka" z wieńczącym ją napisem nad awaryjnymi schodami: "wyjdź z honorem", Snopkiewicza" Nową sztukę - zawołania", Różyckiego " Sztukę Nadkonstruktywistyczną", Ropieckiego" Podróżującą Galerię Światła"Fotografia zbiorowa- twórcy " Konstrukcji w Procesie"- wykładowcy i studenci łódzkiej szkoły filmowej.

27,28,29 listopada 1981 - Toruń. Galeria "S", "Spotkanie Młodych".
Udział wzięli : Jacek Jóźwiak, Tomasz Snopkiewicz, Anna Płotnicka, Iwona Lemke/ prowadząca galerię/, Tomasz Konart, Andrzej Rózycki, Andrzej Kwietniewski, Marek Janiak, Adam Rzepecki, Wacław Ropiecki, Jacek Kryszkowski, Tomasz Sikorski, Łukasz Szajna, Katarzyna Piss, Ewa Kowalska.

Zaproszenie na " Spotkanie Młodych" z tekstem Iwony Lemke

Tekst B. Jasińskiego

Tekst J. Kryszkowskiego

Toruń - Spotkanie młodych

M. Janiak w Toruniu.
Strona z publikacji "Kultura Zrzuty" wyd. przez Akademię Ruchu


13. grudnia 1981:
Wprowadzenie stanu wojennego zupełnie zmieniło warunki funkcjonowania artystów niepokornych oraz możliwości prezentowania ich dokonań i spotykania się . Państwowe galerie i dotacje zostały zbojkotowane, do głosu zaczęły dochodzić wolne od cenzury przeróżne miejsca i sytuacje undergroundowe oraz finansowanie twórczości z własnych, skromnych środków, co przełożyło się oczywiście na charakter działań artystycznych. Niewątpliwie sytuacja polityczna miała najważniejszy wpływ na nasilenie się postaw i zjawisk , które za kilka lat nazwane zostaną "Kulturą Zrzuty" .