strona główna menu wydarzenia
Wydarzenia, imprezy artystyczne

1987

styczeń 1987- czerwiec 1987- kontynuacja działalności Galerii- Świetlicy " U Zofii" / patrz: miejsca/A. Rzepecki, M. Grygiel, Z. Libera fot. G. Zygier

2-3 maja 1987 - Łódź- I Majówka Artystyczna " Złote Czółko"
organizator: Galeria Wschodnia przy współpracy Galerii- Świetlicy " U Zofii"
udział wzięli:
J. Bałdyga, J. Dziubak, J. Grzegorski, M. Janiak, A. Klimczak, A. Kwietniewski, Z. Libera, A. Płotnicka, A. Rzepecki . M. Smoczyński, J. Truszkowski, E. Zarzycka.
Wykonano obrazy, obiekty, instalacje, koncerty, video:
- J. Bałdyga, M. Smoczyński, J. Grzegorski, A. Klimczak- obiekty, instalacje
- A. Płotnicka - instalacja " Księżniczka Realność przegląda się w lustrze..."
- Z. Libera - " Obrzędy intymne"- pokaz Video/ po raz pierwszy/
- J. Truszkowski " Pożegnanie Europy"- video
- J. Dziubak- koncert na papierowej klawiaturze
- M. Janiak - instalacja " Historia Baby ..."
- A. Kwietniewski - " Sranie po ścianie" i " Jedna jaskółka nie czyni wiosny"
- A. Rzepecki - " Zielona Góra"Zaproszenie i plakat z pierwszej majówki artystycznej " Złote czółko" 1987r

06- 09 maja 1987 - II Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze, rozpisane na kilka galerii , w tym Galerii Wschodniej z Łodzi , z ktorej uczestniczyli w tym Biennale m. innymi artyści zwiazani z Kulturą Zrzuty: A. Ciesielski, M. Janiak, A. Kwietniewski, Z. Libera, A. Rzepecki, J. Truszkowski.

Odpowiedź M. Janiaka na zaproszenie do udziału w II Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze.

27- 28 czerwca 1987 " Stypa w Mandali"
organizatorzy: Adam Rzepecki i Grzegorz Zygier
uczestnicy: Andrzej Świetlik, Zbigniew Libera, Zofia Łuczko, Jacek Kryszkowski, Jerzy Frączek z sową, Barbara Konopka, pan Mleczarz, pan dyrektor Mandali.
Akcje i performance:
- " Na wózku mleczarza nie odmawiaj paciarza"

Spotkanie z Panem Mleczarzem
J. Fraczek, A. Rzepecki, A. Świetlik, Z. Łuczko fot. G. Zygier


Pan Mleczarz, Zofia Ł., J. Kryszkowski , G. Zygier, J. Frączek fot. A. Świetlik

Stypa w Mandali- fotografia zbiorowa.

wrzesień 1987- III plener sztuki niezależnej w Teofilowie k. Spały.
organizatorzy : Zbigniew Bińczyk, Zofia Łuczko i galeria Wschodnia.
/ patrz: plenery/Wystąpienie M. Janiaka, u góry hasło przewodnie pleneru: " Przepraszam bardzo, czy kultura jest...? , fot. A. Świetlik

A. Klimczak, H. Jasiak i aranżacja przestrzeni wokół budynków, w których odbywał się plener fot. A. Świetlik

3-7 grudnia 1987, impreza " 4dni" w klubie Rotunda W Krakowie.
organizator: Andrzej Sadowski
udział wzięli: Chór Łodzi Kaliskiej/ Makary, Janiak, Rzepecki, Kwietniewski/, J. Kryszkowski, G. Zygier, H. Jasiak, J. Gawron/ Zygfryd/, J. Ryba, Jan Rzepecki.
Zaprezentowano:
- Rzepecki: Teledysk do piosenki" Dla Ciebie miły" V. Villas
- Janiak: " Wykresy- manifesty"
- Kryszkowski " Koncert dla niesłyszacych"
- Kwietniewski " Maszyna"
- Zygier, Jasiak: pokaz fotografii.
- Chór Łódź Kaliska- ocenianie wystąpień za pomocą podnoszenia tabliczek z punktacją.Wystąpienie M. Janiaka, fot. G. Zygier

J. Kryszkowski, A. Wielogórski, J. Gawron- pokaz gimnastyczny, fot. G. Zygier

Jury oceniające poszczególne wystąpienia : A. Wielogórski, J. Kryszkowski, A. Rzepecki, M. Janiak, A. Kwietniewski , fot. G. Zygier

J. Kryszkowski " Koncert dla niesłyszących", fot. G. Zygier

Publiczność, fot. G. Zygier

Wystawa fotograficzna G. Zygiera, fot. G. Zygier

Jury przy pracy: M. Janiak, A. Rzepecki z córką, J. Kryszkowski, A. Wielogórski
fot. G. Zygier


A. Wielogórski, J. Kryszkowski , fot. G. Zygier

Zaproszenie na imprezę