strona główna menu filmy
Filmy

Zbigniew Libera: "Obrzędy intymne", "Perseweracja mistyczna"


   Filmy " Obrzędy intymne" i " Perseweracja mistyczna" to najstarsze spośród artystycznych dokumentów Libery, zrealizowane w technice video VHS NTSC.
   "Obrzędy intymne" to brutalnie dosłowna rejestracja zabiegów higienicznych i zapis opieki 24- letniego Libery nad własną, niedołężną i nieświadomą babką. Nagranie pochodzi z 1984r, zostało zmontowane w 1986r.
   "Perseweracja mistyczna" to wyodrębniony fragment z zapisu opieki nad babką, ukazujący uporczywie powtarzaną czynność obracania nocnika przez starą kobietę.
   Perseweracja to termin medyczny z dziedziny psychologii, określający nieuzasadnione, natrętne powtarzanie tej samej czynności. Propozycja zastosowania tego terminu do filmu Libery wyszła ze strony Zofii Kulik. Babka Libery odruchem tępego obracania nocnika powtarzała prawdopodobnie czynność obracania w palcach różańca, którą miała zakodowaną w pamięci i którą często wykonywała w " świadomym " życiu. Stąd w tytule pojawił się przymiotnik: mistyczna.

Wszystkie filmy Libery do zobaczenia na stronie: www.artmuseum.pl/filmoteka/ - z której pochodzą prezentowane poniżej kadry z filmów:"Perseweracja mistyczna""Obrzędy intymne"