strona główna menu filmy
Filmy

Tomasz Snopkiewicz: "Szkoła Filmowa przy MPK - Łódź"


   Własną koncepcję kina zaproponował Tomasz Snopkiewicz . W 1983r prezentował bezpośrednio pojedynczym widzom filmy animowane na bloczkach ulgowych biletów MPK. Na każdym z biletów rysował sylwetkę bohatera filmu, który wprawiany był w ruch szybkim ich przesuwaniem . Powstały filmy " Wrona ustrzelona" i " Sztuka podobnie jak gile bierze się z mózgu". Inną wersją " Szkoły Filmowej " wg Snopkiewicza był " Opłatek szybkoobrotowy".
   Na dwóch stronach tekturowego kółka wykonano rysunki: np. na awersie ptaszek, na rewersie klatka. Następnie kółko wprawiono w wirujący ruch, co dawało efekt ptaszka w klatce.