strona główna menu
Wydawnictwa autorskie, pisma
(klikaj w okładki, by przejrzeć wybrane strony)


       - "FABRYKA" / 1981-82/- Było to jednorazowe , ręcznie wykonane wydawnictwo, zawierające prace i teksty artystów uczestniczących w wystawie " Falochron" -składowym elemencie wielkiej międzynarodowej wystawy "I KONSTRUKCJA W PROCESIE" Łódź 1981. Głównym organizatorem wystawy " Falochron" był Antoni Mikołajczyk, który pracę nad całością pisma i nadzór organizacyjny powierzył w ręce Tomasza Snopkiewicza. " Fabryka" powstawała na łódzkim Strychu, a oprócz Snopkiewicza udział w niej, podobnie jak i w wystawie " Falochron" wzięło wielu twórców związanych później ze Strychem i Kulturą Zrzuty.

FABRYKA


   - "TANGO" - patrz Tango   Wielu twórców związanych z Kulturą Zrzuty od ok. połowy lat 80-tych wydawało także własne pisma , stylistycznie nawiązujące do " TANGA":

   - "HALO HALOO / chlusty zrzuty/" - autorskie pismo o zmiennym tytule wydawane przez Jacka Kryszkowskiego przy współpracy EK/ Elżbiety Kacprzak/, zdominowane przez teksty Jacka , komentujące przede wszystkim aktualne wydarzenia i zjawiska artystyczne, wystawy itp. Ukazały się 3 numery pisma wydanego w dużej / prawdopodobnie 200/ ilości egzemplarzy i numer czwarty - ograniczony do ok. 10 sztuk, z przestrzenną makietą ośrodka plenerowego w Teofilowie k. Spały.

HALO HALOO 1 HALO HALOO 2 HALI GALI 3
   - "SDS" - pismo grupy twórców skupionych wokół Marka Sobczaka /Suwałki/. Nazwa S-D-S pochodzi od pierwszych liter nazwisk głównych animatorów wydawnictwa: Sobczak- Darski- Sulima Suryn. Pismo realizowane techniką podobną jak " TANGO", będące składanką- zrzutą odręcznie wykonanych stron- prac formatu A-4. Numer 4 SDS - format A-5 wykonany techniką ksero, zawierający głównie utwory poetyckie.

SDS 1 SDS 2 SDS 3 SDS 4
   - "bez tytułu" - pismo formatu A-4 wydawane od 1985 r przez twórców skupionych wokół Włodzimierza Adamiaka i Zbyszko Trzeciakowskiego. Na tekturowej skromnej okładce umieszczano nazwiska twórców, których prace znajdowały się wewnątrz: przede wszystkim W. Adamiaka, Z. Trzeciakowskiego i jego siostry A. Trzeciakowskiej oraz Z. Libery i  J. Truszkowskiego.

BEZ TYTUŁU 1 BEZ TYTUŁU 2Kronika Strychu 1981
Urząd Miasta (Bińczyk, Saloni, Adamiak, Janiak) i Łódź Kaliska
Wydawnictwo "Łódź Kaliska", 1981