strona główna menu miejsca
Miejsca - Pracownia "Dziekanka"

   Galeria "Dziekanka" powstała w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w 1972r. jako interdyscyplinarna placówka artystyczno- edukacyjna Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Warszawie. W 1976r jej działalność nadzorują ówcześni studenci ASP : Janusz Bałdyga, Jerzy Onuch i Łukasz Szajna, a od 1979 r. kierownictwo galerii przejmują Jerzy Onuch i Tomasz Sikorski. , którzy budują rangę i sukces tego miejsca przez kolejne dziewięć lat. W latach 80-tych "Dziekanka" przyjęła nową nazwę: Pracownia "Dziekanka" i określiła się jako otwarta , niezależna pracownia artystyczna. Miejsce to z założenia miało być ośrodkiem działań alternatywnych w stosunku do oficjalnych nudnych mód i prądów, prowadzonym przez artystów i dla artystów, przeznaczonym do prezentacji szerokiego spektrum zdarzeń artystycznych. "Dziekanka " doskonale wpisała się w sytuacje polskiej sztuki pierwszej połowy lat 80-tych, programowo bojkotującej i kontestującej oficjalne instytucje artystyczne, stała się centrum integrującym wielu młodych, "poszukujących" twórców. Bardzo blisko związany z tym środowiskiem był Jacek Kryszkowski- absolwent warszawskiej ASP , zaprzyjaźniony z J. Onuchem i T. Sikorskim. Z tej znajomości wynikała częsta obecność Kultury Zrzuty w murach "Dziekanki".


Na zdjęciach: " Urodziny w Łaźni miejskiej" 1982r. , przed bramą Dziekanki. A. Rzepecki, A. Kwietniewski, J. Kryszkowski, J. Frączek, E. Kowalska, T. Snopkiewicz