strona główna menu twórcy
Jacek Kryszkowski

   /1955-2006/ Absolwent malarstwa warszawskiej ASP.
   Współtwórca Kultury Zrzuty i " Tanga", uczestnik i animator większości zdarzeń na Strychu, organizator spotkań w Warszawie- głównie w pracowni Dziekanka. Wydawca własnego periodyku " Halo Haloo" i przede wszystkim autor tekstów.
   Zachowało się niewiele jego najstarszych prac, bowiem dość wcześnie Jacek Kryszkowski zaczął głosić hasła, że produkcja jakichkolwiek dzieł to jedynie element gry w " fanty" i "kasę" , toczonej między artystami, galernikami i publiką- gry pustej i bez sensu, niezależnie od systemu, w którym się toczy. Stąd brało się jego destrukcyjne podejście do " dzieł" : prześmiewcza aukcja dzieł sztuki w Małej Galerii / patrz: performance/ i utopienie niesprzedanych prac w Wiśle, spalenie części kolekcji Zygiera w ognisku, podkradanie prac kolegom/ Janiak, Makary/ i wymiana ich na wódkę...
   Głosząc idee " ucieczki z kultury" i zmuszając do niej innych ,stawał się z czasem coraz bardziej uciążliwy dla przyjaciół ze Strychu.
   W dyskusjach o sztuce i świecie prowadzonych w tym środowisku Kryszkowski najsilniej ze wszystkich utożsamiał życie codzienne z aktywnością artystyczną, kontestując równo : awangardę, "dzikich", a w końcu także i Kulturę Zrzuty...
   Przemysław Kwiek mówił o Kryszkowskim, "że wchodził w każdą formę, nawet antysztukę , wyprowadzając wszystkich z państwowych legowisk kultury do barów i knajp spontanicznego współbycia ..."/ cytat z rozmowy z Marylą Sitkowską " KwieKulik- sztuka i teoria ilustrowana przypadkami życiowymi, czyli sztuka z nerwów"/

J. Kryszkowski, A. Rzepecki. Foto. A. Świetlik

J. Kryszkowski, Teofilów 87, foto A. Świetlik

pan Mleczarz, pan Dyrektor, pan Kryszkowski, pan G. Zygier, pani Zofia Ł. - "Stypa w Mandali" 1987, foto A. Świetlik

J. Kryszkowski , Teofilów 87, foto A. Świetlik

A. Rzepecki, J. Kryszkowski- aukcja dzieł w Małej Galerii, foto G. Zygier

J. Kryszkowski " Nurt intelektualny w sztuce polskiej..." 1984
foto A. Rzepecki


J. Kryszkowski, Zofia Ł. , Festiwal " PORNO"- Strych 1985
foto A. Rzepecki


Obraz- prezent ślubny od J. Kryszkowskiego i E.K. dla Andrzeja Kwietniewskiego

prace z serii: " Osobisty punkt obserwacji i kształtowania fauny twórczej"

Cykl fotografii z 1981r rejestrujących działanie J. Kryszkowskiego polegające na dzierganiu na drutach flagi biało- czerwonej w różnych miejscach.
W zestawie było również pudełko- opakowanie na fotki/ na zdjęciu/ oraz flaga i komplet drewnianych drutów/ zaginęły/


" Sztuka intelektualna"

" Pamiątka I-szej Komunii Św."- wersja rysunkowa pracy z TANGA nr 2

strona z Tanga nr 2

Praca z serii: " Sztuka zanieczyszcza środowisko"
Po odchyleniu czerwonej karteczki w rogu pojawia się napis:" W razie pożaru, idioto!"


Rysunek- interwencja artystyczna na XIX-wiecznej rycinie/ wspólnie z E.K./
(Kliknij rysunek aby powiększyć)

" Szopka: Co było 150 lat temu?"- wersja z kurzem po latach .
foto Paweł Fijałkowski 2012r
Szopka...- foto M. Janiak 1984

Tekst zamieszczony jako archiwalia w TANGU nr 1Tekst J. Kryszkowskiego - polemika z J. Robakowskim

List Jacka Kryszkowskiego jest odpowiedzią na działania Józefa Robakowskiego, który w tekście " Kultura Zrzuty" z 1984r podjął próbę przedstawienia całej polskiej awangardy początku lat 80-tych pod hasłem Kultura Zrzuty . Kryszkowski był oburzony faktem, że termin wymyślony w kręgu i na potrzeby Strychu , określający nową sytuację, jest przez Robakowskiego popularyzowany jako ważny element ogólnopolskiego dyskursu artystycznego i opisywany jako kontynuacja neoawangardy lat 70-tych.


Tekst autorski- 1982.

M .Malinowski, J. Kryszkowski Łódź 1987
fot. E.K.


J. Kryszkowski. P. Kwiek, Z. Libera . Teofilów 87
foto A.Świetlik


A. Kwietniewski, Zofia Ł., E.K. , J.Kryszkowski. Teofilów 87
foto M. Malinowski


J. Kryszkowski, E.K. Teofilów 87, foto M. Malinowski

E.K. , J. Kryszkowski, foto M. Malinowski
J.Kryszkowski , foto M. Malinowski

J. Kryszkowski, foto M. Malinowski / interwencja na festynie przed ośrodkiem TVP Łódź 1987/

A. Rzepecki, J. Kryszkowski, Paweł Kwiek . Teofilów 87
foto M. Malinowski.


J. Kryszkowski , Teofilów 87, foto A. Świetlik

J. Kryszkowski 1987.

Praca dla Krysza, autor nn

Wykład na "Niemym Kinie I" Strych 1983, fot. M. Janiak

Portret dla potrzeb zilustrowania scenariusza filmu A. Rzepeckiego "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie" . Fot. A.Rzepecki 1983r.

Makieta posiadłości Z. Bińczyka w Teofilowie- rozkładówka w piśmie " Hali gali " nr 3

"Sztuka upadła wczoraj", obiekt artystyczny, Teofilów 1990, fot. Z.Rytka